Andning & Andningsträning

Andning och andningsträning

Andningen - en fantastisk medicin !

Vi behöver alla andas för att överleva. - det vet till och med ett litet barn.

Många tror att ett barn och en vuxen andas på samma sätt - men det gör de oftast inte...

Många vuxna andas ofullständigt och använder inte sig av sin egentliga andningsmuskel - diafragma.

De flesta tar andingen för givet trots att andningen i själva verket är en av våra fantastiska mediciner.

Om man andas "som ett friskt barn" kommer du få en effektivare syresättning samtidigt som du påverkar bålen, tarmen och nervsystemet .

Andningen är mer än att överleva. Andningen påverkar både fysisk och psykisk hälsa och hjälper oss att nå inre lugn.

Det finns MÅNGA olika andningsövningar. Här presenterar jag den andning som jag har mest erfarenhet av och som jag kallar

Rytmisk Stabiliserande Andning !

Lyssna på mina podcast om andning

 

Avsnitt 10 - Andning del 1 ( 36 min )

 

Practise 01 Andningsmedvetenhet (19 min)

 

Avsnitt 11 - Andning del 2 ( 31 min )

 

Practise 02 Rytmisk Stabiliserande Andning ( 27 min )

 

Avsnitt 12 - Andning del 3 ( 74 min )

 

Practise 03 kort version ( 14 min )

Se på Video om andning

Praktiska tips till grundträningen ( ca 32 min )

Fördjupning om Andning, Puls, Pulsvariation (HRV),

Rytmer & Cykler, Resonans och

Resoiratorisk Sinus Arytmi (RSA) (ca 62 min )

Copyright @ All Rights Reserved