Arkiv

Arkivet


Här kommer jag att lägga upp äldre material, tidningsartiklar, dokument, fotos samt lite smått & gott från min tidigare hemsida ( i-balans.com från 2007)..

Möt dig själv !

en krönika som jag skrev till Pulsen, personaltidningen i  Jönköpings läns landsting Nr 3- 2005

Läs här >>>>>

Forskningsplan

I början av 2000-talet bodde jag i Jönköping och var med och drev ett utvecklingsprojekt som hette HälsoCirkeln. Det var ett samarbete mellan Apoteket AB och Landstinget i Jönköpigs län. Under denna period blev jag intresserad av att forska deltid inom området hälsa, så jag började skriva på en forskningsplan. Tyvärr kom det en omorganisation som satte stopp för detta...

Texten är fortfarande aktuell, här är den för de som är intresserade av att läsa hur tankar-känslor-fysiologi hänger ihop.. >>>>>.

Copyright @ All Rights Reserved