5 - Tanke/Känsla/Kropp

PodCast


Välkommen till min podcast: Hälsans Mysterium & Livets Hemlighet !

Här kommer jag dela med mig av det som jag funnit mest intressant på min resa. Om vi är nyfikna, har ett öppet sinne och är ödmjuka finns det mycket att utforska och reflektera över. I Podcasten kommer jag förklara hur vi kan växa som människor, hantera stress och känslohantering och uppleva sitt inre lugn !


Tänkvärt för mig - Tänkvärt för dig ?

 

05. Tankar - Känslor - Kropp/fysiologi

- Allt hänger ihop !     (8 januari 2017)


Tanke - Känsla - Fysiologi och beteende är sammanvävda och påverkar varandra ömsesidigt !

Välkommen att lyssna till mitt femte avsnitt.


Innehåll:

Olika exempel som visar hur tanke-känsla-fysiologi-beteende samverkar.


Grunden inom mental träning:

att föreställa sig bilder och framkalla känslor i ett avslappnat tillstånd


Vårt nervsystem kan inte skilja mellan fantasi och verklighet


Vi kan medvetet påverka vårt självreglerande nervsystem

(autonoma nervsystemet)


Känslan är snabbare än tanken !


Det spelar roll vad vilka tankar och känslor vi har - det påverkar vår hälsa !


Placebo: "Jag ska behaga"


Experiment: den klassiska "citronen" övningen"Genom tanken torde man kunna leda och liksom sammanföra lifskraften

till hvilken del af kroppen som behagas

och allteftersom denna tanke är åtföljd af fruktan eller hopp

derigenom bidraga till att åstadkomma eller att bota sjukdomar"


Pehr Gustaf Cederschiöld (1782-1848)

Svenska Läkaresällskapets ordförande, år 1836.


<<< Tillbaka       Nästa Avsnitt 6 >>>

Du kan även lyssna här:


Copyright @ All Rights Reserved