6 - Stress del 1

PodCast


Välkommen till min podcast: Hälsans Mysterium & Livets Hemlighet !

Här kommer jag dela med mig av det som jag funnit mest intressant på min resa. Om vi är nyfikna, har ett öppet sinne och är ödmjuka finns det mycket att utforska och reflektera över. I Podcasten kommer jag förklara hur vi kan växa som människor, hantera stress och känslohantering och uppleva sitt inre lugn !


Tänkvärt för mig - Tänkvärt för dig ?

 

                                      Avsnitt 06 Stress, del 1 (19 januari 2017)

"perception is everything"

Bild 1

Välkommen att lyssna till mitt sjätte avsnitt.

Nu kommer det att bli några avsnitt som handlar om det viktiga och angelägna området stress. Eftersom orden påverkar oss, så ska vi använda oss av uttryck som skapar posistiva kopplingar och inre bilder.

Stress kan för många vara förknippat med olust och jäkt, så det interna arbetsnamnet för dessa stressavsnitt blir istället                                   "vägen till det inre lugnet"...


Innehåll:

"stimuli-respons-modellen", se bild 1-3 nedan.

Stress är en respons/reaktion på någon form av stimuli (stressor) t ex rovdjur, punktering, olycka m m

Det som skapar stress är vår "perception" dvs hur vi tolkar/uppfattar ett stimuli, medvetet eller omedvetet (automatiskt)

Enligt "stimuli-respons modellen" finns det 3 olika sätt att påverka/hantera ett stimuli:

1. Att påverka själva stimuli t ex mod att påverka eller om möjligt undvika. (man behöver ju inte åka berg & dalbana eller gå ut med segelbåten när det blåser storm på sjön)

2. Hantera stressreaktionen som har både en emotionell, fysiologisk, mental och beteende komponent.

3. Påverka och ändra hur vi uppfattar/tolkar situationen...


"Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan,

och förstånd att inse skillnaden"

Sinnesrobönen


Alltså mod att förändra det jag kan (steg 1) och att acceptera det jag inte kan förändra (steg 3).

och för att ha förstånd att inse skillnaden behöver vi vara i balans för att tänka klart !

Att acceptera innebär en bekräftelse av det som sker. Icke acceptans skapar "lidande" och en stressreaktion

Vid "icke acceptans" vid steg 3 får man "en andra chans" att acceptera vid steg 2.
Stimuli - respons modellen

Bild 2

Vi utsätts hela tiden för olika situationer/händelser i livet (stimuli).

Stress är själva reaktionen - inte situationen/händelsen. Blanda ej ihop detta !

Det är lätt att skylla på situationen. Och många gör det....

Bild 3

Det som avgör och orsakar reaktionen är hur vi uppfattar/tolkar situationen/händelsen.

Och detta kan vi påverka !Att leva är mer än att överleva. Det händer hela tiden situationer/händelser i livet. Det händer "olyckor", sjukdomar, åldrande och död.

Det som är viktigt är att inse att detta är en del av livet och göra det bästa av situationen - dvs att gå om man kan gå och krypa om man kan krypa....


Utmaningen och det som jag anser vara "att växa som människa" är att bli bättre och bättre på att kunna hantera livet och att hindra sorgens fåglar från att bygga bo. Att lära oss segla på livets hav !

Stress är inte bara ett resultat av högt tempo och jäkt - det handlar även om t ex brist på kontroll, oro och frustration.


När man diskuterar "stress" är det viktigt att komma ihåg att själva reaktionen ibland kan vara funktionell - dvs när vi ställs inför ett verkligt fysiskt hot så kan stressreaktionen få oss att överleva. Reaktionen förbereder kroppen på att fly eller fäkta.


Det är också avgörande att ta med Intensitet - Frekvens - Duration i sammanhanget.

Lite "stress" då och då är inte farligt. Frågan är hur stark den är (intensiteten), hur ofta (frekvens) och framförallt hur länge (duration) eftersom det är här som faran och ohälsan  ligger om man är stressad över lång tid...

Långvarig stress skapar mycket ohälsa för individerna och blir ett stort samhällsproblem.

Stress och ohälsosam livsstil hänger ihop.Visst är det intressant med "stress" ?

Tillsammans kan vi minska stressen !

Fortsättning följer...

Du kan även lyssna här:


<<< Tillbaka       Nästa Avsnitt 7 >>>

Copyright @ All Rights Reserved