7 - Stress del 2

PodCast


Välkommen till min podcast: Hälsans Mysterium & Livets Hemlighet !

Här kommer jag dela med mig av det som jag funnit mest intressant på min resa. Om vi är nyfikna, har ett öppet sinne och är ödmjuka finns det mycket att utforska och reflektera över. I Podcasten kommer jag förklara hur vi kan växa som människor, hantera stress och känslohantering och uppleva sitt inre lugn !


Tänkvärt för mig - Tänkvärt för dig ?

 

                                      Avsnitt 07 Stress, del 2 (5 februari 2017)

"positiv stress !?"

Välkommen att lyssna till mitt sjunde avsnitt.

Nu fortsätter stress och stresshantering, eller som man kan säga "vägen till det inre lugnet" genom att utvecklas som människa...


Innehåll:

I detta avsnitt pratar jag om Hans Selyes stressforskning på 1940-talet då han gjorde experiment på råttor. När han skulle hitta på ett namn på den stressreaktion han mätte i blodet så blandade han ihop terminologin från teknologin - och detta kan vara en anledning till att "stress" har blivit ett otydligt begrepp. Många forskare och författare menar att "ALLT" är stress - och då indelar man det i positiv och negativ stress.            Jag är inte förtjust i denna indelning....

Om man nu bestämmer sig för en definition där allt är stress - Vart går då gränsen mellan positiv och negativ stress ?

Det kanske är bättre att låta all stress vara negativ och kalla det som inte är stress någonting annat !?

Detta ska jag försöka förtydliga i detta avnittet, men för att kunna göra detta behöver jag först igenom centrala nervsystemet som har en central roll. Om man förstår hur nervsystemet fungerar i vår kropp är det lättare att förstå varför det är så viktigt med balans i livet och vad som händer vid långvarig stress. Jag ska även gå igenom en bild/modell som för mig har varit mycket givande och tänkvärd.

Det blev ett långt avsnitt - så dela gärna upp det i två delar när du lyssnar !


"Det är med våra tankar som vi skapar vår verklighet.

Ej finnes gott, ej ont:

Blott våra tankar gör det så."


William Shakespeare

Bild 1

Nervsystemets indelning.

Nervsystemet är ett av kropppens viktiga reglersystem. Andra viktiga reglersystem är immunssystemet och endokrina systemet.

Endokrina systemet består av körtlar som utsöndrar hormoner till blodet: hypofysen, könskörtlar, sköldkörteln, bukspottskörteln och binjurarna

Binjurarna utsöndrar de viktiga hormonerna kortison och adrenalin.

Bild 2

Det autonoma nervsystemet indelas i Sympatikus (gas) och parasympatikus (broms)

Sympatikus/gasen gör kroppen anpassad för aktivitet. För att kunna arbeta och springa krävs muskelarbete som behöver syre och energi.

Hjärtat slår snabbare och hårdare för att kunna pumpa runt energi och syre, Vi andas kraftigare och kortsion gör t ex så att vi får högre blodsocker och kalcium i blodet. Samtidigt nedprioriteras andra energikrävande processer som immunförsvaret och matsmältning.


Parasympatikus/bromsen är motsatsen. Nu ska kroppen återhämta sig och byggas upp. Då är matsmältningen prioriterad.

Det är här lätt att förstå varför långvarig sympatikusaktivering kan orsaka högt blodtryck och magproblem.

Obalans i nervsystemet påverkar de andra reglersystemen och kan orsaka t ex sköldkörtelstörning och genom kortison benskörhet och högt blodsocker.

Andra exempel på stressrelaterad ohälsa är sömnstörning, värk, depression och självsestruktiva beteende. Även hjärtinfarkt och astma har kopplingar till stress och forskarna har olika uppfattningar om hur mycket det påverkar uppkomsten av cancer. 

Bild 3

Forskaren Hans Selye förväxlade begreppen stress och strain på 1940-talet när han skulle namnge reaktionen som han fick på sina experiment.

Egentligen skulle det blivit kallat strain/spänning istället för stress!

Bild 4

Det finns många olika definitioner på stress. Eftersom många menar att ALLT är stress - så behövs uttrycken positiv och negativ stress.

Jag själv föredrar att egentligen låta stress stå för den negativa reaktionen och på så sätt ej använda uttrycket "positiv stress "

Det som är intressant och viktigt att veta är vad som är skillnaden positiv och negativ stress respektive mellan stress och icke stress !

Bild 5

Det blir en mycket intressant modell om man avsätter känslan på den vågräta axeln mot det autonoma nervsystemet på den lodräta axeln.

På den högra halvan är det positiva känslor. Med positiv känsla menas en känsla som känns bra som t ex glädje, lycka, harmoni och inre lugn.

På den västra halvan är det negativa känslor. Med negatiiva känslor menas känslor som inte känns bra som t ex ilska, oro, avundsjuka och nedstämdhet. (det som är intressant är att känslan och fysiologin hänger ihop så att en positiv känsla har en hälsosam fysiologi, medan en negativ känsla skapar obalans och på sikt ohälsa). Dock är det mycket viktigt att tillägga att ALLA känslor är viktiga som feedback. Man ska inte sopa negativa känslor under mattan ! Som jag har sagt i föregående avsnitt: det är viktigt att ta hänsyn till Intensitet - Varaktighet och Frekvens/hur ofta ! 

Bild 6

Positiv stress kan placeras i övre, högra kvadranten, som en positiv känsla med sympatikusaktivering.

Negativ stress blir då båda fälten till vänster. Om nu allt är stress så blir även den nedre, högra kvadranten positiv stress vilket för mig känns märkligt. Så jag föredrar att kalla endast den vänstra halvan för stress och undviker egentligen begreppen positiv och negativ stress.

Positiv stress är helt enkelt en person som är motiverad och tänd på en uppgift !

Vad tänker du själv om stress, positiv stress och negativ stress ?

Håll med om att det kan verka lite rörigt med alla begrepp men att denna bilden förtydligar och åskådliggör bra !?

Negativ stress/Stress: negativ känsla

Positiv stress/icke stress: positiv känsla

Så än en gång en av mina mantra: KÄNSLANS BETYDELSE !


Så det gäller att vara i det högra halvan med en neutral/positiv känsla och pendla på ett naturligt sätt mellan aktivering och vila.

Och i livet och vardagen hör det till att då och då åka över till den vänstra sidan. Det viktiga är att inte stanna kvar där för länge.

Ett ytterligare sätt att säga vad personlig utveckling syftar till, eller som jag föredrar: att utvecklas som människa innebär är att bli bättre och bättre på att hantera vardagen och livets situationer och händelser. Det är i den riktning denna podcast serie rör sig....

”Stress är ofta den negativa känsla vi upplever

som en följd av vår tolkning/uppfattning om något.”

Lars P Nilsson

Bild 7

En av mina egna definitioner...1:a steget till förändring är medvetenhet !

Börja lyssna till din kropp och dina känslor !


Är det någon mening med att träna mindfulness när man är förkyld ?

Eller för att göra frågan bredare och intressantare och att fundera på till nästa avsnitt:

Vad har man för nytta av att försöka ha ett inre lugn när man har blivit sjuk ?


Fortsättning följer i nästa avsnitt om stress !


Hälsningar Lars

Du kan även lyssna här:


<<< Tillbaka       Nästa Avsnitt 8 >>>

Copyright @ All Rights Reserved