18- Jag är inte mina tankar

PodCast


Välkommen till min podcast: Hälsans Mysterium & Livets Hemlighet !

Här kommer jag dela med mig av det som jag funnit mest intressant på min resa. Om vi är nyfikna, har ett öppet sinne och är ödmjuka finns det mycket att utforska och reflektera över. I Podcasten kommer jag förklara hur vi kan växa som människor, hantera stress och känslohantering och uppleva sitt inre lugn !


Tänkvärt för mig - Tänkvärt för dig ?

 

Avsnitt 18

(2019-03-28)

"Jag är INTE mina tankar !"


Välkommen att lyssna till det artonde avsnittet.


Detta är en komplettering och fortsättning på Mysteriet Människa

(avsnitt 16),


Vem är "JAG"

För att ta reda på det måste vi rikta vår uppmärksamhet mot oss själva,

men då upptäcker vi att vi kan inte rikta uppmärksamheten mot oss själva !


Ett öga kan inte se på sig själv,

Solen kan inte lysa på sig själv.


Jag är inget objekt,


Jag kan observera allt utom mig själv, Jag kan observera mina tankar, känslor och kropp och alla objekt i min omgivning

Men jag kan UPPLEVA mig själv !

- "JAG" är den som är medveten och närvarande.


Den Direkta vägen: Att vara närvarande och medvetenObjektlös meditation: att ej använda sig av objekt som t. ex mantra, bilder, andning eller något annat..


Alternativet till den direkta vägen och i kombination:

att först (Steg 1) upptäcka vem man inte är:

Jag är inte mina tankar, känslor eller kropp.

Jag är vittnet, den som observerar. Jag är inte det jag uppmärksammar.

Detta leder till en avidentifiering: Vi blir "fria" !

Steg 2: .Har du någon gång upplevt någonting utanför medvetandet?

att gå vidare och upptäcka att allt sker i medvetandet.

Vi är medvetandet - det är vår natur.

Vi är inte något ting, vi är inte ingenting - vi är allting !

Vi tar oss an livet igen - men med en stor skillnad: Vi vet vad vi är !


Tidigare förlorade vi oss själva i upplevelser och tankar.

Efter Steg 2 vet vi att det inte är som det verkar vara...

Det går att jämföra med när du försvinner in i en bok eller film.

Vi vill UPPLEVA! Det är ju själva poängen med många böcker, filmer och livet. Skillnaden är att du vet inom dig när du uppslukas av en bok eller film att det inte är på riktigt. Du vet egentligen att det inte är på riktigt! Men du tillåter dig att leva dig in för att du vill beröras och känna dig levande!

Men i livet är många människor så identifierade med det de uppmärksammar - att de tror på riktigt att det dem upplever genom sina sinnen är dem...


Fortsättning och komplettering till detta avsnittet och avsnitt 16 kommer i ansnitt 19.


Du kan även lyssna här:

<<< Tillbaka     Nästa Avsnitt nr 19 >>>

Solen kan inte lysa på sig själv...

" Sluta res och du är framme"

Du är inget objekt.

Så fort du tar ett steg i någon riktning,

så tar du ett steg bort från dig...


Ett öga kan inte se sig själv...

Copyright @ All Rights Reserved