19 - Attention & Meditation

PodCast


Välkommen till min podcast: Hälsans Mysterium & Livets Hemlighet !

Här kommer jag dela med mig av det som jag funnit mest intressant på min resa. Om vi är nyfikna, har ett öppet sinne och är ödmjuka finns det mycket att utforska och reflektera över. I Podcasten kommer jag förklara hur vi kan växa som människor, hantera stress och känslohantering och uppleva sitt inre lugn !


Tänkvärt för mig - Tänkvärt för dig ?

 

Avsnitt 19

(2019-04-10)

"Uppmärksamhet & Meditation"


Välkommen att lyssna till det nittonde avsnittet.


Detta är en komplettering och fortsättning på avsnitt 16 & 18


Detta avsnitt handlar om uppmärksamhet och vårt sinne.

- Hur förhåller du dig till det som händer och dina tankar ? 


Innehåll:

Pil & Skålseende
Pilseendet är riktat mot ett mål eller objekt
Pilseendet tar dig bort från och avskärmar omgivningen

Jämför en systemkamera som fokuserar på ett objekt,
och där omgivningen blir suddig


Skålseendet är öppet och mottagligt för omgivningen
Jämför en parabolantenn som fångar upp "alla" signaler från omgivningen

Monkeymind
- den ständiga strömmen av tankar, "pladdret i huvudet" 
Många är fångna i strömmen av tankar.
Att ta sig ur den ständiga strömmen eller pladdret - är att bli fri !


Attachment & Detachment (avskild)
Identifikation och attachment med våra tankar är orsaken till många problem ->
Vi behöver frigöra oss, avidentifiera oss från tankarna, förstå att
"tankar är bara något som poppar upp" i vårt medvetande...


Liknelsen om molnen på en blå himmel

Molnen är tankar och upplevelser som kommer och går
Den blå himmeln är "JAG"/medvetandet som bevittnar molnen.
Vi ska "träna" oss i att med skålseende och avskilt  kunna observera molnen som kommer och går utan att dras in i dem. Att kunna vara ett vittne som nyfiket iakttar molnen som passerar utan att värdera.
Att kunna iaktta och bevittna det som händer utan etiketter -

som det är... (no mind).  Detta är inget vi ska göra, utan det sker helt normalt och av sig själv när vi är medvetna om att vi är medvetena -

när vi bara är !


Att meditera är att vara sig själv !
I början kan meditation uppfattas som en teknik - något man gör.
Men med tiden blir det mindre och mindre ett görande,
och istället ett varande...365 dagar/år & 24 timmar/dygn


Objektmediation - stilla sinnet och träna att hantera sin uppmärksamhet genom att rikta uppmärksamheten på något objekt, t ex mantra, ljuslåga, andningen eller citat
Objektlös meditation - vara öppen, närvarande och medveten - utan objekt, kallas ibland för den direkta vägen eftersom jag kan inte uppleva mig själv genom att rikta uppmärksamheten på något objekt...


Stillheten och tomheten är källan till allting....

Vi tror att vi behöver GÖRA något för att bli lycklig,
eller att någon annan person ska ge oss kärlek...

Levnadsregel No 1
Var Kärlek - och Gör Vad Du vill !


"The Real Voyage of discover consists not in seeking new lands,
but in seeing with new eyes"
 Marcel Prost


Kan det vara så enkelt ?


Du kan även lyssna här:

Copyright @ All Rights Reserved