21 - Acceptans

PodCast


Välkommen till min podcast: Hälsans Mysterium & Livets Hemlighet !

Här kommer jag dela med mig av det som jag funnit mest intressant på min resa. Om vi är nyfikna, har ett öppet sinne och är ödmjuka finns det mycket att utforska och reflektera över. I Podcasten kommer jag förklara hur vi kan växa som människor, hantera stress och känslohantering och uppleva sitt inre lugn !


Tänkvärt för mig - Tänkvärt för dig ?

 

Avsnitt 21

(2019-07-08)

"Acceptans"


Välkommen att lyssna till det tjugoförsta avsnittet."Vi kan inte hindra sorgens fåglar från att flyga över vårt huvud,
men från att bygga bo"


Detta är första avsnittet och en introduktionen till hur jag ser på hur vi kan GÖRA NÅGOT åt det där boet....  


Innehåll:
Sorgens fåglar symboliserar för mig allt som vi kan råka ut för i livet.
Det mesta kan vi inte göra något åt - men vi kan bli bättre och bättre på att inte låta fåglarna bygga bo. Det kan röra sig om allt som väder, motgångar, ohälsa, sjukdomar, olyckor, åldrande, död, skilsmässa, punktering, arbetslöshet, andras beteende mm 
Det som är intressant är om vi låter det bygga bo !
Bygga bo symboliserar att det  accumuleras i vår
ryggsäck, eller hamnar i det som Echart Tolle kallar smärtkropp. Det förefaller att en del händelser som vi är med om skapar ett oläkt sår i vårt sinne och kropp.
Vissa pratar om muskelminne och andra pratar om störningar och obalanser i kroppens energisystem. 

Dessa obalanser och oläkta sår påverkar vår hälsa och livskvalite.
Så hur kan man få bort boet i vår kropp och sinne ?
Hur lösa upp, transformera, balansera det som finns i ryggsäcken eller smärtkroppen ?
Det är detta som jag i de kommande avsnitten kommer att prata om.


Lite förenklat ser jag på det så här:

Livet ska "genomlevas".
Det som var och en av oss möter på sin livsväg ska "hanteras".
Om vi inte accepterar det som händer längs vår väg så hindras flödet.
Det kan ses som en orsak och verkan: "What You Resist, Persist",
Dvs det du gör motstånd emot stannar kvar (och hamnar i rggsäcken/smärtkroppen). Så det finns obearbetade händelser och minnen i vår ryggsäck som behöver tranformeras i efterhand. Man kan på så sätt säga att det går inte att komma undan. Det som kommer i respektive människas färd ska hanteras - förr eller senare.

Det finns både medvetena och omedvetna trauman/minnen i ryggsäcken. En del av de omedvetna minnena kan vara förträngda - med det kan också vara äldre kollektiva trauman från tidigare generationer som följer t ex en viss folkras, kön, släkt eller händelse.

Det första som man måste inse är hur motstånd och icke acceptans  skapar lidande ! Som jag tagit upp på tidigare avsnitt så är ORSAKEN till mycket av mänslighetens lidande och ohälsa att man gör motstånd till det som sker i nuet. Så genom att bli öppen och transparent kan man stoppa inlagringen i ryggsäck/smärtkropp. 

Jag vill än en gång förtydliga att det handlar inte om att INTE bry sig !
Den acceptans som det pratas om i detta sammanhang är inte den acceptans som vi är vana vid i vår språkliga kultur. Acceptans i vår kultur är en mental aktivitet - dvs ett görande, där man värderar det som sker som positivt eller negativt. Och sådant som är väldigt negativt, ogillande och inte lämpligt kan man ej acceptera - och gör motstånd på ett eller annat sätt - både mentalt och beteendemässigt. Eftersom många av oss inte kommit i kontakt med något annat synsätt så är det inte konstigt att man reagerar när man hör att man ska acceptera allting!
Och att man ser på det som att man inte ska bry sig. Men att inte bry sig är också ett görande. Vad finns det för alternativ då ?

Jo om vi är närvarande och medvetna så kommer AUTOMATISKT allt som händer att bli "accepterat" - eftersom accepterandet är medvetandets natur!

Det är som ett identifierat och separerat sinne som vi värderar och dömmer hela tiden - det är sinnets natur, men medvetandets natur är att vara.
Så genom att vara närvarande och medvetna så sker ett naturligt "accepterande" automatiskt. Det handlar verkligen inte om att inte bry sig eller att stoppa huvudet i sanden. Skillnaden är att när du ser och upplever det som händer utan filter - så kan du med ett balanserat och öppet sinne AGERA utifrån en djupare förståelse och kärlek!
Motsatsen är att REAGERA omedvetet...

När vårt sinne gör motstånd skapas alltså lidande och roten till lidande.
(Enligt tidigare avsnitt så kan lidande vara oro, rädsla, irritation, besvikelse, frustration, beklagande, stress, bitterhet mm) 

Det är en MYT att tiden läker alla sår. För en del personer kan det ske ett ältande i 30-50 år. Det är en trasig skiva som gång på gång upprepar sig.
Det pratas och pratas - men det lättar bara för stunden för en del !
Men ibland händer något mer, ibland sker det någon bearbetning när vi pratar - det ska jag också prata om så småningom...


Hur lösa upp obalanser och transformera, bearbeta, läka såren i kropp och sinne ?
Som jag ser på det finns det flera sätt.
1. Genom att vara närvarande och medveten sker en spontan läkning.
När någor som finns i smärtkroppen/ryggsäcken väcks till liv genom att triggas/associeras till något som vi tänker, ser eller hör så kan fragment komma upp till ytan. Genom att bekräfta och inte göra motstånd till detta så ser jag att det sker en liten spontan bearbetning/upplösning.  
Så nyckeln är än en gång att vara närvarande och medveten!

2. När vi är medvetna om att vi har varit med om något som ej har läkts, så har vi något mer medvetet och specifikt att "jobba med"
Där har jag lärt mig olika sätt att "påskynda" balanseringen.
Som jag berättar i detta avsnittet så har jag genom en övning guidat personer att med instruktioner själva lösa upp obalanser.

Det som är intressant är att det fungerar oftast mycket bra på fobier också...  

Så jag ska i nästa avsnitt fortsätta prata om hur man själv kan jobba med sin ryggsäck.

Känner du någon som skulle behöva lyssna på detta
eller som du tror skulle vara intresserad ?
- Dela gärna denna hemsidan www.amixe.se och podcast !

mvh Lars
 

Du kan även lyssna här:

<<< Tillbaka         Nästa Avnitt  Nr 22 "EnergiPsykologi" >>>

Copyright @ All Rights Reserved