22 - Energipsykologi

PodCast


Välkommen till min podcast: Hälsans Mysterium & Livets Hemlighet !

Här kommer jag dela med mig av det som jag funnit mest intressant på min resa. Om vi är nyfikna, har ett öppet sinne och är ödmjuka finns det mycket att utforska och reflektera över. I Podcasten kommer jag förklara hur vi kan växa som människor, hantera stress och känslohantering och uppleva sitt inre lugn !


Tänkvärt för mig - Tänkvärt för dig ?

 

Avsnitt 22

(2019-07-08)

"EnergiPsykologi"


Välkommen att lyssna till det tjugoandra avsnittet.


Innehåll:


Det är dags att fortsätta resan på hur man kan läka sår i smärtkroppen/ ryggsäcken och behandla fobier.


 Min historia om hur jag kom i kontakt med Emotional Freedom Technique, EFT av Garry Craig på 90-talet (www.emofree.com)

Bakgrunden till hur ingenjören Garry Craig utvecklade EFT 
efter psykologen Roger Callahans Thought Field Therapy, TFT.


Upptäckten som gjordes sammanfattades med:

" Orsaken till ALLA Negativa Känslor
är en Störning i Kroppens Energi System"


The Cause of ALL Negative Emotions
is a Disruption in the Body´s Energy System"

Garry Craig


Man ser det som att det är inte minnet i sig som är orsaken,
för vi kan alla ha minnen som inte väcker negativa känslor.
Utan det finns en störning/en obalans som är kopplad till minnet - 
och det är denna obalans som orsaker den negativa känslan (se bild 2)
Genom att balansera obalansen försvinner den negativa känslan !
Kvar finns då ett endast ett minne (utan negativ laddning !)

Det spelar ingen roll för hur denna pedagogik prakticeras
eller dess effketivitet om det hände för en månad sedan eller 40 år sedan.

Hemligheten ligger i att göra 2 saker OCH samtidigt:
1. Tune in
2. Balansera

"Tune in", precis som med en gammal radio där man rattar in frekvensen.
Det handlar om, som jag pratade om i avsnitt 21, att möta och genomleva livets händelser. Att på ett tryggt och kontrollerat sätt möta det man önskar "bearbeta".  Det sker samtidigt en bekräftelse och "acceptans" !

När man är "in-tonad" återskapas den fysiologiska och emotionella "obalansen" som är kopplad till minnet. Nu gäller det att samtidigt balansera - och det är här som det skiljer sig mellan olika varianter och uppföljningar av EFT. Garry Craig hade "knackningarna" med fingertopparna på olika akupunkturpunkter i sitt grundkoncept - men det är endast ett sätt. Det sätt som jag lärde av Benny Johansson var att ersätta knackningarna med diafragmaandning - något som vi jobbat och fördjupat oss i genom arbetet med andningsträning. Långsam diafragma andning skapar en funktionell balans i det autonoma nervsystemet,
se avsnitt 10-12 om andning och det jag kallar Rytmisk Stabiliserande Andning. 

Fortsättning följer i nästa avsnitt....


Mvh Lars

Du kan även lyssna här:

"Orsaken till ALLA Negativa känslor
är en Störning i Kroppens Energi System" 

Det är inte minnet som orsakar den negativa känslan,
utan en störning i kroppens energibalans....

Det fungerar inte "bara" på fobier och minne,
Det kan vara värt att testa på fysiska besvär också som t ex värk ! Det kostar ingenting att pröva....

Copyright @ All Rights Reserved