25 - Emotionell Healing

PodCast


Välkommen till min podcast: Hälsans Mysterium & Livets Hemlighet !

Här kommer jag dela med mig av det som jag funnit mest intressant på min resa. Om vi är nyfikna, har ett öppet sinne och är ödmjuka finns det mycket att utforska och reflektera över. I Podcasten kommer jag förklara hur vi kan växa som människor, hantera stress och känslohantering och uppleva sitt inre lugn !


Tänkvärt för mig - Tänkvärt för dig ?

 

Avsnitt 25

(2020-06-20)

"Emotionell Healing" - övning


Välkommen att lyssna till det tjugofemte avsnittet.


Emotionell Healing

Hej !

Detta avsnitt blir en avslutning på "energipsykologin" och denna övning/detta avsnitt ska förberedas enligt tidigare avsnitt 21-24 samt andningsträning.

I detta avsnitt har jag spelat in ett exempel/en variant på hur emotionell healing/emotionell balansering/bearbetning kan ske om man tillämpar de moment som Garry Craig anser vara viktiga:
balans och intoning

Det finns många varianter på denna typ av övning. I detta avsnitt använder jag mig främst av rytmisk balanserande andning, uppskattning och självacceptans som balanserande del. Intoning sker i flera omgångar under både förberedelserna och under övningen.

Erfarenheten blir att man behöver inte vara rädd att möta minne och tankar. I meditationens grunder tränar man också att vara uppmärksam och möta livet. I denna övning går man specifikt in och möter problem/ryggsäck/smärtkropp.

Just denna övning har jag vid flertal tillfällen hållit inför större grupper,
och även om inte deltagarna kan märka något resultat/förändring direkt, så är det ändå många som i efterhand märkt större och mindre resultat !


Jag fick detta mailet från en deltagare som jag fått lov att dela med mig.

Det är ju sådant som gör att det känns X-tra meningsfullt att fortsätta dela med mig av mina erfarenheter,


Här kommer mailet:

"För tre eller fyra år sedan deltog jag i en övning som Lars höll i, emotionell balans tror jag det hette, tillsammans med ca 40 andra personer. Vi skulle tänka på något som plågade oss, bekymrade oss , vad det vara månde. Under ca 20 minuter pågick övningen. Jag visste omedelbart vad jag skulle välja att tänka på, något som nästan dagligen under åratal hade plågat mig. De tjugo minuterna gick ganska snabbt och för min del var det inte så mycket mer.

Efter fyra-fem månader stötte jag på Lars på stan, kommer inte ihåg i vilket sammanhang, men jag hade inte träffat honom sedan övningen. Då kommer jag på detta för mig oerhörda! Jag hade inte under dessa månader en enda gång låtit mitt problem bekymra mig! Eller hur det nu gick till! Och så är det fortfarande efter flera år! Det är inte något bekymmer längre!

Tack Lars!"


Du får gärna lämna feedback på hur det har gått!

Detta avsnittet avslutar även del 1 på alla mina podcast.
I fortsättningen under del 2 kommer jag att vilja fokusera mer på...


Mvh Lars

Du kan även lyssna här:

Copyright @ All Rights Reserved